ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Версия 1.0 от 6.4.2021 г.

Увод: Дефиниция на използваните термини в политиката на поверителност.

Ще се посочи впоследствие:

 • « Личните данни » : се определят като « всякакъв вид информация относно физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано директно или индиректно, с референция към идентификационен номер или елементи, които са му присъщи », съгласно закона за личните данни от 6 януари 1978 г.
 • « Сайт » или « Услуга » : сайта green-acres.com и неговите местни подразделения (green-acres.fr, green-acres.pt, green-acres.es, green-acres.it, green-acres.gr и т.н.) както и цялото му съдържание.
 • « Издател » или « Ние » : Realist S.A.S, юридическо или физическо лице, отговарящо за издаването и съдържанието на Услугата.
 • « Ползвател » или « Вие »: потребителят, който използва Услугата или агенцията или пък регистрираното частно лице.
Настоящата Политиката за поверителност и използване на личните данни е предложена от Издателя на Сайта. Ползвателят на Сайта трябва да я прочете внимателно, да я изпринти и/или да я запази на твърд носител. Ползвателят декларира, че се е запознал с тази Политика и я приема напълно и безрезервно.

Article 1 - Увод и роля на Политиката за поверителност

Настоящата харта цели да ви информира за ангажиментите на Услугата спрямо зачитането на личния ви живот и защита на вашите Лични данни, събирани и обработвани при ползването на Услугата.

Важно е да прочетете настоящата политика за поверителност, за да знаете какви са причините, поради които ние използваме вашите данни и как го правим.

Регистрирайки се за Услугата, вие се задължавате да ни предоставяте точна информация за вас. Съобщаването на фалшива информация противоречи на общите условия на използване и продажби, които фигурират в Услугата.

Трябва да знаете, че настоящата Политика на поверителност може да бъде променена или допълнена във всеки един момент, за да отговаря на правната, регулаторна, съдебна и технологична еволюция. В случай че се наложи, датата на актулизирането ще бъде ясно упомената.

Тези промени ви ангажират, веднага щом се качат в интернет и ние ви подканяме да следите редовно настоящата Политика за поверителност, за да сте запознати с евентуалните изменения.

Ще намерите също така описание на вашите права за защита на личния живот и начина, по който законът ви защитава.

Ако имате въпроси относно настоящата политика на поверителност или искате да упражните правата си съобразно чл. 10 на настоящата Политика на поверителност, моля да ни пишете на имейл: marketing@green-acres.com или по пощата на адрес: Realist – green-acres – Gestion des données personnelles, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France.

Article 2 - Правна информация, лични данни и предмет на Сайта

Информацията относно събирането и обработката на лични данни (политика и декларация) е предоставена в настоящата Политика на поверителност и използване на личните данни на Сайта.
Предметът на настоящият Сайт се определя като « Сайт за обяви на недвижими имоти, свързващи професионални или частни посетители с продавачите ».

Услугата е собственост на Realist - 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - France - АД с капитал 1 000 000 € - RSC Paris 453 785 156 - № на вътреобщностен ДДС: FR56453785156

Напомняме, че наименованието на услугата: green-acres, трябва да бъде упоменато във всяка кореспонденция.

Директор по публикациите & главен редактор: Беноа Гали, в качеството му на Президент на дружество Realist S.A.S.

Хостинг: OVH, АД с капитал 10 069 020 € , Търговски регистър Лил Метропоия 424 761 419 00045 , Код на основна дейност 2620Z , № ДДС: FR 22 424 761 419 , Седалище: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Article 3 - Събрани данни на Сайта

Данните, събрани и обработени по-късно от Услугата, са тези, които ни предоставяте доброволно, попълвайки различните формуляри, поискани от Услугата. За някои операции по съдържанието ще се наложи да предоставите Данни, отнасящи се до услугите на трети партньори и по-точно при плащанията, които може да извършите. Ние няма да разполагаме с тези данни, тъй като тяхното събиране и обработка са уредени от условията, специфични за тези участници. Ние ви каним да прочетете техните условия, преди да им съобщите вашите Данни.

Вашият IP адрес (идентификационният номер на компютъра ви) се записва автоматично. Вие сте информирани, че Услугата може да включи автоматичен процес на проследяване (Куки), на който е възможно да се противопоставите, като промените параметрите на вашия браузър, както е обяснено в общите условия на настоящия сайт.

Най-общо казано, е възможно за посетите сайта green-acres.com и неговите местни подразделения, без да съобщите някаква ваша лична информация. При всички случаи, вие не сте длъжен да подадете тази информация. В случай на отказ обаче, е вероятно да не можете да ползвате някои информации или услуги.

Ние събираме, използваме и споделяме също така обобщени данни, например статистически или демографски данни за различна употреба. Обобщените данни може да включват ваша лична информация, но тя не се счита за такава от закона, тъй като не разкрива директно вашата идентичност. Например, ние можем да обобщим вашите данни за употреба, за да изчислим процента ползватели, които достигат до определена функция на Сайта.

За да достави по-добро съдържание и услуги, Услугата ползва анализа на Google Analytics. Google Analytics не проследява навиците ви за сърфиране с цел услуги от трети страни. Засягащата ви информация, до която Google Analytics има достъп, не съдържа касаещи ви лични данни.

Ние не събираме данни с "чувствителен" характер.

Координатите на регистриралите се на Сайта Ползватели, ще бъдат съхранени в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните от 6 януари 1978 г. Съгласно последната, те разполагат с правото на достъп, оттегляне, промяна или коригиране на Данните, които са предоставили. За тази цел ще е достатъчно да изпратят молба на следния електронен адрес: marketing@green-acres.com, или по пощата на Realist – green-acres - Управление на личните данни, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France.

Събирането на лични Данни на Ползвателите от страна на Издателя не изисква декларация пред френския орган за защита на личните данни (Национална комисия за защита на личните данни и свободи - CNIL), въпреки това Издателят е представил декларация до CNIL, в случай че е необходимо, под номер 1051448.

Article 4 - Отговорно за обработката лице

Отговорно за обработката е дружеството Realist S.A.S, със седалище на следния адрес: 100 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris - France.

Article 5 - Цел на Събраните данни

Данните, определени като задължителни във формулярите на Услугата, са необходими, за да се ползват съответстващите на Услугата функции и по-специално операциите относно предлаганото съдържание.
Услугата може да събира и обработва Данните на своите Потребители:

 1. С цел предоставяне на информация или услуги, за които са записани, по-специално: Свързване на посетители с агенции/частни продавачи, персонализирано пространство на търсене, персонализирано пространство на член, предупредителни имейли относно интересуващи ви имоти.
 2. С цел събиране на информация, която ни позволява да подобрим Услугата, нашите продукти и функции (по-специално употребата на кукита).
 3. С цел изпращане на: координати на потърсени от посетителите агенции/частни продавачи, координати на посетители, заинтересовани от вашите имоти през агенциите/частни продавачи, предупредителните имейли относно интересуващите ви имоти, нотификациите за състоянието на акаунта ви, както и бюлетините, които ви интересуват.

Article 6 - Получатели и използване на Събраните данни

Събраните от нас данни се обработват за нуждите на изпълнение на операции по съдържанието на Услугата.

Възможно е да получите електронни съобщения (имейли) от нашата Услуга и по-специално в рамките на искане за свързване на посетител/продавач или бюлетини, които сте приели. Може да пожелаете да не получавате повече електронни съобщение, като кликнете на предвидения за целта линк, който ще ви изпращаме редовно в имейлите. Ако ви е невъзможно да го направите, може да ни пишете на адрес marketing@green-acres.com, където ще ви помогнем в това начинание.

Само Realist S.A.S е получател на личната ви информация. Те никога не се предават на трети страни, независимо от подизпълнителите, с които работи Realist S.A.S. Нито Realist S.A.S, нито подизпълнителите прибягват до търгуване с личните данни на посетителите и ползвателите на Сайта.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени с посочените по-долу страни, за определени в настоящата политика за поверителност цели.

Ние изискваме всички трети страни да гарантират сигурността на вашите данни и да ги обработват според закона. Ние не позволяваме на нашите доставчици да използват данните ви.

Article 7 - Законови основания за обработката на данните

В съответствие с Общия Регламент за Защита на данните, Realist S.A.S обработва данни с личен характер само в следните ситуации:

 1. с вашето съгласие;
 2. когато съществува договорно задължение (договор между Realist S.A.S и вас);
 3. за да отговори на правно задължение (съгласно европейското и национално законодателство и това на ЕС).

Article 8 - Сигурност на Данните

Вие сте информирани, че вашите Данни могат да бъдат разпространени съгласно закона, регламента или по силата на решение от компетентен регулаторен или съдебен орган, ако се окаже необходимо за целите на Издателя да гарантира своите права и интереси.

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, които не позволяват вашите данни да бъдат случайно изгубени, използвани, променени, разкрити или разглеждани без разрешение. Освен това, достъпът до личните ви данни е обект на определена и документирана процедура за сигурност.

Article 9 - Срок за съхранение на Данните

Данните се съхраняват в хостинга на Услугата, чиито координати фигурират в чл. 2 от Настоящата Политика за поверителност и се пазят за точно определен за осъществяване на посочените цели период, който не трябва да надвишава 36 месеца. След този период те ще бъдат съхранявани само за статистически цели и няма да бъдат използвани по никакъв друг начин.

Article 10 - Упълномощени доставчици и трансфер към трети страни на Европейския съюз

Realist S.A.S ви информира, че ползва оторизирани доставчици на услуги, за да улесни събирането и обработката на предоставените данни. Тези доставчици се намират изключително в Европейския съюз или Обединеното кралство и Швейцария.

Realist S.A.S предварително проучва прилагането на съответни гаранции и стриктното спазване на условията за поверителност, ползване и съхраняване на данни от страна на доставчиците на услуги. Тези доставчици на услуги също са подчинени на Общия Регламент за Защита на Данните (ОРЗД).

Article 11 - Информационни права и свободи

В съответствие със законодателството за защита на личните данни, вие имате изброените по-долу права, приложими, както е посочено в чл. 1 на настоящата Политика за поверителност, като ни пишете на посочения в началото пощенски адрес (Realist - green-acres - Управление на личните данни, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France) или като ни изпратите имейл на marketing@green-acres.com:

 • Право на информация: ние сме длъжни да ви информираме за начина, по който използваме личните ви данни (както е описано в настоящата политика за поверителност).
 • Право на достъп: това е вашето право да поискате достъп до засягащи ви данни с цел да получите копие на данните с личен характер, които притежаваме; Все пак, поради задължението на Realist S.A.S за сигурност и поверителност при обработката на данни с личен характер, ние ви информираме, че вашата молба ще бъде разгледана, при условие че докажете идентичността си, по-конкретно чрез сканиране или фотокопие на валиден документ за самоличност.
 • Право на поправка: правото да поискате от нас поправка на засягащи ви лични данни, които биха били непълни или неточни. Съгласно това право, законодателството ви позволява да поискате поправка, актуализиране, заключване или изтриване на засягащи ви данни, които могат да бъдат неточни, грешни, непълни или остарели.
 • Право на заличаване, познато също така като "правото да бъдеш забравен": в някои случаи вие може да поискате да премахнем личните данни, които ви касаят (освен ако съществува наложителна правна причина, която ни задължава да ги съхраняваме).
 • Право на ограничаване на обработката: вие имате право в някои случаи да поискате да се прекрати обработката на личните ви данни,
 • Правото на преносимост на данните: вие имате право да поискате копие на личните ви данни в определен формат (напр. файл .csv).
 • Право на възражение: вие имате право да се противопоставите на обработката на личните ви данни (напр., като ни забраните да обработваме вашите данни за директен маркетинг)

Но ползването на това право е възможно само в следните две ситуации: когато прилагането му е основано на законови мотиви или когато неговото прилагане цели възпрепястване на използването на събраните данни за целите на търговското проучване.

Пишете ни, ако желаете да упражните някое от изброените по-горе права, на Realist - Управление на личните данни, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France или по пощата на marketing@green-acres.com.

Вие не трябва да плащате за достъп до личните ви данни (нито за прилагане на всяко друго ваше право). Обаче ние ще можем да ви начислим разумни разходи, ако вашето искане е явно неоснователно, повтарящо се или прекалено. В такъв случай, ние можем също така да откажем да отговорим на вашето искане.

Realist S.A.S ще има право, ако се наложи, да се противопостави на искания, които показват явна злоупотреба по своя систематичен, повтарящ се и чест характер.

Ние можем да ви потърсим конкретна информация за потвърждаване на вашата идентичност, за да осигурим правото ви на достъп до личните данни (или за да упражните всякакво друго право). Става дума за мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни няма да бъдат предоставени на лице, което няма позволение да ги ползва. За да ви дадем по-бърз отговор, може да се свържем с вас за повече информация относно вашето искане.

Стараем се да дадем отговор на всички ваши законови искания в срок от един месец. Срокът от един месец може да е недостатъчен, ако искането ви е много сложно или ако сте изпратили няколко. В такъв случай ще ви предупредим и своевременно ще ви информираме.

Article 12 - Политика спрямо бисквитките

Нашата политика за използване на бисквитки ви позволява да възприемате по-добре разпоредбите, които прилагаме при сърфиране за нашата Услуга. Вие сте информиран по-специално за всички "бисквитки" към нашата Услуга и тяхната цел и може да настроите вашите параметри спрямо тях.

a) Обща информация за наличните бисквитки на сайта

Realist S.A.S, като издател на настоящата Услуга, може да въведе бисквитки върху твърдия диск на вашия терминал (компютър,таблет, телефон и т.н.), за да ви гарантира удобно и оптимално сърфиране за нашата Услуга.

"Бисквитките" (кукита) са малки файлове с ограничен размер, които ни позволяват да разпознаем вашия компютър, таблет или телефон с цел да персонализираме услугите, които ви предлагаме.

Събраната чрез бисвитките информация не позволява по никакъв начин да да ви идентифицират поименно. Те се използват изключително в полза на целите ни за подобряване интерактивността и качеството на нашата Услуга и желанието ни да предлагаме съдържание, което е съобразено с вашите интереси.

Съобразно препоръките на Националната комисия за информатика и свободи (CNIL), някои бисквитки не изискват предварителното ви съгласие, доколкото са стриктно необходими за функционирането на Услугата или имат предимно за цел да позволят или улеснят електронното общуване. Това включва по-специално бисквитки за идентификатор на сесия, за удостоверяване, за балансираща натоварването сесия както и кукита за персонализиране на вашия интерфейс. Тези бисквитки са напълно подчинени на настоящата политика, тъй като са подготвени и управлявани от Realist S.A.S.

Бисквитките за споделяне в социалните мрежи са подготвени и управлявани от издателя на съответната социална мрежа. При условие че изразите съгласие, тези бисквитки ви позволяват да споделите лесно част от пубикуваното съдържание за Услугата, по-точно чрез специален "бутон" за споделяне, в зависимост от социалната мрежа.

Бисквитките за измерване на посещаемост отразяват статистиката за посещенията и използването на различните елементи на Услугата (като съдържание / посещавани страници). Тези данни спомагат за подобряване на ергономията на Услугата. За нашата Услуга се използва инструмент за измерване на посещаемостта (Google Analytics), чиято политика за поверителност е достъпна на френски на следния адрес: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

b) Конфигурация на вашите предпочитания относно бисквитките.

Повечето браузъри са конфигурирани така, че да приемат по подразбиране бисквитките. Вашият браузър ви дава възможност да промените стандартните параметри, така че да отхвърляте системно всички бисквитки или да приемате само част от тях в зависимост от произхода им.

ВНИМАНИЕ: Ние обръщаме внимание на факта, че отказът от кукита на вашия терминал има вероятност да попречи на достъпа ви до някои услуги и функции на настоящата Услуга. В такъв случай, Realist S.A.S отхвърля всяка отговорност за последствията, свързани с влошаване на сърфирането, което настъпва поради вашия избор да откажете, премахнете или блокирате бисквитките, които са необходими за действието на Услугата. Тези последствия не представляват вреда и не могат за бъдат повод за обезщетение.

Вашият браузър ви позволява също така да премахнете съществуващите на терминала ви бисквитки или пък ви информира, когато ви се включат нови бисквитки. Тези параметри не се отразяват на сърфирането ви, но ви отнемат всякаква полза от бисквитката.

Запознайте се по-долу с множеството предоставени ви инструменти, за да можете за параметрирате бисквитките на вашия терминал.

c) Параметриране на вашия браузър

Всеки браузър предлага свои собствени параметри за управление на кукита. За да научите как да променяте предпочитанията си спрямо кукитата, вие може да ползвате по-долу връзки за помощ при използване менюто на вашия браузър.

Повече информация за инструментите за управление на бисквитките може да намерите на сайта на CNIL: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Моля, ако имате други въпроси по повод настоящата политика за бисквитки да се свържете с нас.

d) Строго необходими бисквитки

Бисквитки са необходими за нормалното функциониране на нашия сайт и не могат да бъдат дезактивирани в системите ни. Те са определени главно в отговор на действията, които сте извършили и които отговарят на някакво търсене на услуги, като определяне на вашите предпочитания относно поверителността, интернет връзката и попълването на формуляри. Вие може да конфигурирате навигатора си, така че да блокира бисквитките, но в такъв случай някои секции в сайта може да не функционират правилно. Тези бисквитки не съхраняват никаква лична информация.

Домейн Бисквитка (продължителност) Описание
www.green-acres.es __RequestVerificationToken (2 години) Използвано за защита на сайта от xsrf атаки
www.green-acres.es initial_entry_page (2 години) Използвано за установяване на входната страница на сайта
www.green-acres.es initial_referer (1 година) Използвано за установяване на сайта, от който идва потребителя
www.green-acres.es last_property_search (2 години) Използвано за да позволи автоматично връщане на последното извършено търсене
www.green-acres.es last_property_search_by_type (2 години) Използвано за да позволи автоматично връщане на последното извършено търсене
www.green-acres.es referer (1 година) Използвано за установяване на сайта, от който идва потребителя
www.green-acres.es session_entry_page (1 година) Използвано за установяване на входната страница на сесията
www.green-acres.es session_referer (1 година) Използвано за установяване на сайта, от който идва потребителя, по време на сесия
www.green-acres.es utm_campaign (1 година) Използвано за установяване на рекламна кампания на потребителите на такава кампания
www.green-acres.es utm_content (1 година) Използвано за установяване на съдържанието на рекламна кампания на потребителите на такава кампания
www.green-acres.es utm_medium (1 година) Използвано за устанояване канала на рекламна кампания на потребителите на такава кампания
www.green-acres.es utm_source (1 година) Използвано за установяване на източника на рекламна кампания на потребителите на такава кампания
www.green-acres.es utm_source_email (1 година) Използвано за установяване на предупредителен имейл на потребителите на такъв имейл
www.green-acres.es utm_term (1 година) Използвано, за да се установи срокът на рекламната кампания на потребителите на рекламна кампания
www.green-acres.es visitor_country (1 година) Използвано за идентифициране културата на потребителя.
www.green-acres.es visitor_country_iso_code (1 година) Използвано за идентифициране културата на потребителя.
www.green-acres.es currency_selected (сесия) Използвано за идентифициране валутата на потребителя

e) Бисквитки за проследяване и ефективност

Тези бисквитки се използват за събиране на информация с цел анализиране на трафика към сайта и начина, по който потребителите го ползват. Например, тези бисквитки запаметяват времето, което потребителите прекарват в сайта или при посещението на страниците. Тези сведения ни позволяват да разберем как да подобрим сайта си. Всяка информация, събрана чрез бисквитките се групира, следователно остава анонимна. Отказът от бисквитки може да влоши дейността ви като потребител.

Домейн Бисквитка (продължителност) Описание
www.green-acres.es _ga (2 години) Използвано от Google Analytics за разпознаване на посетителите.
www.green-acres.es _gat (10 минути) Използвано от Google Analytics за намаляване процента на търсения, като ограничава събирането на данни на сайтове със силен трафик.
www.green-acres.es _gcl_ (3 месеца) Използвано от Google AdSense, за да тества ефикасността на рекламите на сайтовете, които използват тези услуги.
www.green-acres.es _gid (24 часа) Използвано от Google Analytics за разпознаване на посетителите. Целта е да се събере информация за движението на потребителя по страниците на сайта.
www.green-acres.es _fbp (3 месеца) Използвано от Facebook за предоставяне на серия рекламни продукти, като обяви в реално време на трети рекламодатели.
Всички права запазени - 04/06/2021